Přihlášky

Internet Effectiveness Awards 2015

O soutěži

Internet Effectiveness Awards jsou ocenění udílená nejefektivnějším internetovým řešením na českém internetu.

Ceny IEA jsou uznáním, že vítězové dokáží využít digitální média ke vzniku nových způsobů podnikání, k poskytování svých služeb on-line, k lepší komunikaci se zákazníky, se zaměstnanci či občany, a dokáží přitom dosáhnout skutečných výsledků.

Když se lidé ohlédnou, co je v uplynulém roce na internetu oslovilo, vzpomenou si na Váš projekt?

Soutěží firmy i státní instituce

Ceny IEA uděluje porota jako uznání úspěchů, kterých dosáhly komerční firmy státní instituce, města, obce i charitativní organizace.

IEA hodnotí efektivitu

Porota vybírá vítězná řešení na základě jejich efektivity. Hledí na konkrétní výsledky a úspěchy, kterých řešení dosáhla prostřednictvím digitálních médií. Měřítkem je celkový úspěch vztažený k nákladům na projekt.

Kdo vítězí

Ceny získávají komunikační kampaně, které transformují marketing v konkrétní obchodní výsledky. Úspěšná obchodní řešení vítězí zejména díky své invenčnosti a přidané hodnotě pro klienty. Oceněna jsou řešení státní správy, měst a obcí, která šetří peníze daňových poplatníků a přinášejí společnosti jasné hodnoty. Uznání patří vždy všem charitativním projektů, porota se snaží ocenit taková řešení, která využila předností digitálních médií a přinesla největší užitek co největšímu počtu lidí, a to po co nejdelší dobu.

Malí soutěží proti velkým

Kritérium efektivity umožňuje i malým organizacím soutěžit s velkými společnostmi. Rozhoduje efektivita řešení. Vrcholem soutěže je vyhlášení vítězů. Asociace.BIZ pořádá předávání cen formou společenského galavečera, na který mají přístup soutěžící, porota, média a tvůrci řešení.

Konference s vítězi

Vítěze IEA zve Asociace.BIZ k účasti na odborné konferenci věnované online marketingu a prodeji.